Adatkezelési tájékoztató a személyes adatok kezelése vonatkozásában


  Az Kártérítésed.hu Kft. , mint Adatkezelő, alapvető kötelezettségének tekinti a személyes adatok védelméhez fűződő jog maradéktalan biztosítását működése körében, -, ezért minden rendelkezésünkre álló eszközzel és minden lehetséges módon arra törekszünk, hogy az Ön adatait az EU 2016/679. sz. rendeletének („ GDPR ”, a továbbiakban: „ Általános Adatvédelmi Rendelet” ) való legteljesebb megfeleléssel, illetve a vonatkozó egyéb jogszabályokkal összhangban kezeljük. Tekintettel arra, hogy az alapulfekvő jogi szabályozás egyik legfőbb célja az átláthatóság biztosítása, a jelen dokumentumban kívánjuk tájékoztatni Önt személyes adatainak gyűjtéséről, használatáról, továbbításáról és nem utolsó sorban védelméről – különös tekintettel azokra az esetekre, amikor Ön termékünk és egyéb szolgáltatásunk révén kerül kapcsolatba velünk weboldalunkon keresztül.

  Fenntartjuk a jogot a jelen Adatkezelési tájékoztató meghatározott időszakonként történő aktualizálására és módosítására annak érdekében, hogy az itt rögzített feltételek mindig a személyes adatok kezelésének aktuális módját tükrözzék, illetve mindenben megfeleljenek a hatályos jogszabályi követelményeknek. Abban az esetben, ha a jelen rendelkezések valamelyikében fentiek alapján változás állna be, az Adatkezelési tájékoztató módosított verzióját közzétesszük weboldalunkon, és ezért kérjük, időről időre szíveskedjenek tanulmányozni a jelen Adatkezelési tájékoztató aktuális tartalmát.

  1. Kik vagyunk, és hogyan tud bennünket elérni?

  Név: Kártérítésed.hu Kft.

  Postacím: 1450 Budapest, PF144.

  Adószám: 28743554-2-43

  Közösségi adószám: HU28743554

  Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-371991

  Számlavezető pénzintézet: OTP Bank Nyrt.

  Pénzforgalmi jelzőszám: 11709002-25970560

  Honlap: www.karteritesed.hu (a továbbiakban: Honlap)

   

  Véleménye fontos számunkra és örömmel osztunk meg Önnel minden olyan tájékoztatást, amely adatai kezelésével kapcsolatban felmerülhet. Ezért ha bármilyen kérdése lenne felénk, kérjük, írjon nekünk az
  Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. email címre, vagy postai úton: 1450 Budapest, PF144. 

  1. Milyen kategóriájú személyes adatokat kezelünk és mi azok forrása?

  Az Ön személyes adatait közvetlenül Öntől kérjük be, így azok begyűjtése során Ön képes befolyásolni, hogy milyen típusú információt oszt meg velünk. Fontos megjegyezni, hogy ezen adatok mindegyikére szükségünk van a folyamataink során.

  Értékcsökkenés kalkulációja esetén:

  • Vezetéknevét
  • Keresztnevét
  • Email címét

  A káreseménnyel kapcsolatos adatokat:

  • Káresemény időpontja
  • Javítás költségére vonatkozó adatokat

  Gépkocsira vonatkozó adatokat:

  • A gépkocsi forgalmi értéke
  • Első üzembehelyezés
  • Alvázszám
  • Rendszám
  • Futott km

  Szakértői vélemény megrendelése esetén:

  • Számlázási címet
  • Lakcímet
  • Fizetési módjáról


  Annak érdekében, hogy az online felhasználói élményt még személyesebbé tegyük, bizonyos információkat a Honlapon tett látogatásai során a böngészési és felhasználói magatartásáról is gyűjthetünk és feldolgozhatunk. Kérjük, hogy ennek feltételeivel kapcsolatban bővebb tájékoztatásért olvassa el az adatkezelés célját tárgyaló alábbi fejezetet.


  A Honlapon tárolhatunk és gyűjthetünk olyan adatokat, amelyeket sütikkel és hasonló technológiákon keresztül dolgozunk fel az erre vonatkozó Süti szabályzatnak megfelelően.
  Nem gyűjtünk és semmilyen módon nem kezelünk az Általános Adatvédelmi Rendelet szerint különleges kategóriájúnak minősülő adatot.

  1. Mi az adatkezelés célja és jogalapja?

  Személyes adatait az alábbi célokból használhatjuk fel:

  A Kártérítésed.hu Kft. szolgáltatásainak nyújtásához

  • Ez az általános cél magában hordozza a következő felhasználási köröket, amennyiben alkalmazandók:
  • Megrendelések feldolgozása, beleértve azok befogadását, átvilágítását, számlázását is;
  • A szolgáltatás megrendelésével kapcsolatos ügyek intézése;
  • Támogató jellegű szolgáltatások biztosítása, ideértve az Kártérítésed.hu Kft által hirdetett termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos, vagy egy adott megrendelést érintően az Önök által hozzánk intézett kérdések megválaszolását. 
  • Az Ön adatainak fenti célokból történő kezelése a Kártérítésed.hu Kft és Ön között létrejövő szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges (Általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bek. b) pont).

  Számla / adózási követelmények
  Mindezen túl, bizonyos adatok e körben való kezelését jogszabályi rendelkezés írja elő, ideértve az adózás rendjéről és a számvitelről szóló törvényeket is. (Adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bek. c) pont).

  Szolgáltatásaink fejlesztéséhez

  Azon dolgozunk, hogy Önnek mindig a lehető legszínvonalasabb szolgáltatást és online vásárlói élményt tudjuk biztosítani. Ehhez többek között szükségünk van az Ön vásárlási szokásairól bizonyos információk gyűjtésére és felhasználására; ezért végzünk közvetlenül, vagy külső partnerek bevonásával piackutatást, valamint kérjük Önt egy adott megrendelést követően az elégedettségét mérő kérdőív kitöltésére. Ezeket a tevékenységeket jogos üzleti érdekeinkre alapozva végezzük, ugyanakkor mindig szem előtt tartjuk azt, hogy az Ön alapvető jogai és szabadságai az ilyen tevékenységek során csorbát ne szenvedjenek.

  Marketing tevékenységekhez

  Szeretnénk Önt folyamatosan tájékoztatni az érdeklődési körébe tartozó termékkel kapcsolatos aktuális ajánlatainkról és legfrissebb híreinkről. Ennek érdekében –- bizonyos időközönként általános és tematikus tartalmú hírleveleket küldünk Önnek elektronikus csatornáinkon keresztül (e-mailben) Minden esetben gondoskodunk róla, hogy az ilyen jellegű adatkezelés az Ön jogainak és szabadságainak
  legteljesebb figyelembe vételével történjen. Marketingkommunikációs tevékenységünket az Ön előzetes hozzájárulásával végezzük, melyet a „Feliratkozás a hírlevélre”gombra kattintva tehet meg. Bármikor meggondolhatja magát és visszavonhatja hozzájárulását, mégpedig az alábbi módon:

  • A tőlünk kapott üzenetek alsó szekciójában elhelyezett “Szeretnék leiratkozni” című link megnyitásával; vagy
  • Jelezheti felénk ezen irányú igényét a fentebb meghatározott elérhetőségek bármelyikén.

  A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

   

  1. Milyen időtartamig tároljuk az Ön személyes adatait?

  Főszabály szerint minden megrendeléssel kapcsolatos információt kötelesek vagyunk a megrendelés teljesítésétől számított 5 [öt] év időtartamig tárolni. A fent irtakhoz hasonlóan előfordulhat, hogy a hatályos törvényi őrzési-tárolási követelményeknek megfelelően bizonyos adatokra vonatkozóan kötelesek vagyunk a hároméves időtartamot meghaladóan is biztosítani az adatok tárolását.

  1. Kinek továbbítjuk az Ön személyes adatait?

  Bizonyos esetekben az alábbi megosztási körökbe tartozó feleknek továbbítjuk az Ön személyes adatait, illetve ezeknek adunk hozzáférést bizonyos személyes adataihoz:

  • pénzügyi / banki szolgáltatást nyújtó partnereinknek;

  Adattovábbítási nyilatkozat

  A felhasználó tudomásul veszi, hogy a Kártérítésed.hu Kft (1126 Budapest, Dolgos utca 15) adatkezelő által a www.karteritesed.hu  felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatait átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi:

  • Megrendelő neve
  • Email címe
  • Kártyaszáma
  • Számlázási cím
  • Cég esetén a cég adószáma

  Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

  1. Hogy biztosítjuk az Ön személyes adatainak biztonságát?


  Vállaljuk, hogy a személyes adatok biztonságát az iparági normáknak megfelelő műszaki és szervezeti intézkedések foganatosításával teljes körűen szavatoljuk. 

  Személyes adatait biztonságos szervereken tartjuk, a legmodernebb technológiát alkalmazó titkosítási algoritmusok és tárhelybővítési mechanizmusok használatával.

  Fizetésekhez a Simple pay szolgáltatásait használjuk. Minden fizetéssel kapcsolatos információ SSL technológiával biztosított titkosítást kap.

  1. Milyen jogok illetik meg Önt?

  Az Általános Adatvédelmi Rendelet számos joggal ruházza fel Önt a személyes adatok vonatkozásában. Kérheti az adataihoz való hozzáférést, a nyilvántartásunkban tévesen szereplő adatok helyesbítését, illetve tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. Helyzettől függően Önnek jogában áll személyes adatainak törlését, az adatkezelés korlátozását, ill. adatainak zárolását, valamint az adatok hordozhatóságának biztosítását kérni. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati jogát a lentebb meghatározottak szerint és elérhetőségeken gyakorolhatja.

  Jogainak érvényesítéséhez a fenti elérhetőségeken keresztül tud velünk kapcsolatba lépni. Kérjük, olvassa el figyelmesen a következő pontokat, amennyiben jogait szeretné érvényesíteni:

  Azonosítás. Amennyiben érintetti jogait elektronikus úton kívánja érvényesíteni, kérjük, hogy ilyen irányú kérését az Ön által megadott e-mail címről küldje meg nekünk az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. -ra.
  Amennyiben más e-mail címet használ, úgy fenntartjuk a jogot arra, hogy személyazonosságát egy további kérdéssorból álló azonosítási eljárás keretében ellenőrizzük. 

  Díjak. Személyes adataihoz fűződő jogainak gyakorlásával kapcsolatban nem számítunk fel díjat. Ha kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az
  adminisztratív költségekre észszerű összegű díjat számíthatunk fel, vagy megtagadhatjuk a kérelem alapján történő intézkedést.


  Válaszadási határidő. Kérelmét indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb egy hónapon belül megválaszoljuk, kivéve, ha a kérelem összetettsége és a kérelmek száma szükségessé teszi a határidő meghosszabbítását. mely esetben válaszunkat legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított három hónapon belül megküldjük Önnek. Amennyiben egy hónapnál hosszabb időre van szükségünk kérése feldolgozásához, azt mindenképpen jelezzük Önnek. Ennek keretében előfordulhat, hogy kérésének minél pontosabb megválaszolása érdekében bővebb tájékoztatást kérünk be Öntől arra vonatkozóan, hogy milyen adatokra vagy dokumentumokra van szüksége, és mivel kapcsolatban merültek fel aggályai, ha vannak ilyenek. Így gyorsabban tudunk Önnek segíteni és a válaszadáshoz szükséges idő is lerövidül. 

  Hozzáféréshez való jog

  Meghatározás: Kérheti tőlünk, hogy:

  • erősítsük meg, amennyiben személyes adatának kezelése történik nálunk;
  • biztosítsunk másolati példányt az adatkezelés tárgyát képező személyes adatokhoz;
  • nyújtsunk további tájékoztatást személyes adataira vonatkozóan, így különösen arra vonatkozóan, hogy milyen adatokkal rendelkezünk, az adatkezelés céljairól, kivel osztjuk meg ezeket az adatokat, illetve, hogy továbbítjuk-e ezeket az adatokat külföldre továbbá, hogy milyen módon védjük ezeket az adatokat, meddig tároljuk ezeket az adatokat, milyen jogok illetik meg Önt az adatkezeléssel kapcsolatban, milyen módon és formában tud panaszt tenni, és végül, hogy honnan szereztük meg az Ön adatait.

  Helyesbítéshez való jog

  Kérheti, hogy helyesbítsük ill. egészítsük ki az Önre vonatkozó pontatlan vagy hiányos személyes adatokat. A tévesen szereplő adat helyesbítése előtt megvizsgálhatjuk az érintett adatok valóságosságát, illetve pontosságát.


  Törléshez, elfeledtetéshez való jog

  • Személyes adatának törlését kérheti,
  • ha az érintett adat már nem szükséges az adatkezelési cél teljesítéséhez; vagy,
  • ha Ön visszavonta hozzájárulását (amennyiben az adatkezelés kizárólag hozzájáruláson alapul); vagy,
  • ha Ön tiltakozáshoz való jogát gyakorolja, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; vagy,
  • ha az érintett személyes adatot jogellenesen kezelték; vagy,
  • ha az érintett adatot a ránk vonatkozó jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.
  • Személyes adatának törlésére irányuló kérését nem vagyunk kötelesek teljesíteni, ha személyes adatának kezelése az alábbi okokból szükséges és indokolt:
  • uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettségnek való megfelelés miatt; vagy
  • jogi igények előterjesztése, érvényesítése vagy védelme érdekében.
  • Fentieken túl felmerülhet egyéb olyan körülmény is, amikor személyes adatának törlésére irányuló kérését nem vagyunk kötelesek teljesíteni, elsősorban azonban a felsorolt esetekben tagadhatjuk meg erre irányuló kérését. 


  Adatkezelés korlátozására irányuló jog (zárolási jog)

  Kérheti, hogy személyes adatainak kezelését korlátozzuk (ti. adatait zároljuk), ha az alábbiak valamelyike teljesül:

  • ha Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi számunkra, hogy a személyes adatok pontosságát ellenőrizzük; vagy,
  • ha az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; vagy,
  • ha az érintett adat már nem szükséges az adatkezelési célok teljesítéséhez, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztésehez, érvényesítéséhez, vagy védelméhez;vagy,
  • ha tiltakozáshoz való jogával élt, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az jogos indokaink elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

  Zárolási jog gyakorlása esetén személyes adatát továbbra is jogosultak vagyunk használni, amennyiben:

  • az erre vonatkozó hozzájárulást megkaptuk Öntől; vagy,
  • ha az érintett adat kezelése jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükséges; vagy
  • ha az érintett adat kezelése egy másik természetes vagy jogi személy jogainak védelme vagy közérdekből szükséges.


  Adatok szállíthatóságának biztosítása (adathordozhatósághoz való jog)
  Amennyiben az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása vagy a közöttünk fennálló szerződés teljesítése, és az adatkezelés automatizált módon történik, kérheti tőlünk, hogy

  • személyes adatát tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban bocsássuk az Ön rendelkezésére, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa; vagy
  • személyes adatát közvetlenül egy másik adatkezelő részére továbbítsuk – amennyiben ez technikailag megvalósítható.


  Tiltakozáshoz való jog
  Ön, saját helyzetével kapcsolatos okokból, bármikor tiltakozhat személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is.

  Ebben az esetben a személyes adatait nem kezeljük tovább, kivéve, ha az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

  Amennyiben tiltakozási jogával kíván élni, kérjük, hogy kérelmében mindenképp tüntesse fel azon, saját helyzetével kapcsolatos okokat, amelyek miatt érintetti jogát gyakorolja.


  Automatizált folyamatok végrehajtása

  • Kérheti, hogy mentesítsük az olyan kizárólag automatizált folyamatokkal – ideértve a profilalkotást is - meghozott döntések hatálya alól,
  • ha az ilyen folyamatban meghozott döntés Önre nézve joghatással járna; vagy 
  • ha Önt hasonlóan jelentős mértékben érintené.

  A jelen pont szerinti jog nem érvényesíthető, ha az automatizált döntéshozatal eredményeként meghozott döntés:

  • az Önnel kötendő szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez szükséges; vagy,
  • ha meghozatalát olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
  • ha az Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.
  1. Panasztételhez való jog

  Az Önt jogszabály által megillető, felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog sérelme nélkül arra kérjük, hogy sérelme békés rendezése érdekében először velünk vegye fel a kapcsolatot, velünk az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. email címen vagy postai úton, 1450 Budapest, PF144 .

  Ön jogosult arra, hogy az illetékes felügyeleti hatóság eljárását kezdeményezze ( Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. ), illetve a lakóhelye szerinti törvényszékhez fordulhat.


  Kelt, Budapest, 2020/09/08

  A Kártérítésed.hu küldetése, hogy minden károsult számára hatékony segítséget nyújtson az elérhető legnagyobb értékcsökkenési kártérítési összeg érvényesítésében.

  kártéritesed.hu Kft.

  Adószám:  28743554-2-43

  Cégjegyzékszám: 01-09-371991

  E-mail: [email protected]