Értékcsökkenési kártérítéssel kapcsolatos hitelesített műszaki szakértői vélemény, valamint az előzetes kalkuláció elkészítésére vonatkozóan.

  1. Értelmező rendelkezések

  Vállalkozó megnevezése:

  Név: Kártérítésed.hu Kft.

  Adószám: 28743554-2-43, HU28743554

  Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-371991

  Számlavezető pénzintézet: OTP Bank Nyrt.

  Pénzforgalmi jelzőszám: 11709002-25970560

  Honlap: www.karteritesed.hu (a továbbiakban: Honlap)

   

  1. Megrendelő:

  Az a jogalany, aki/amely a Vállalkozóval szakértői vélemény kiállítása, valamint előzetes kalkuláció céljából szerződést (a továbbiakban: Szerződés) köt.

  1. Kalkulátor:

  Elektronikus adatbeviteli megoldás, amellyel a Megrendelő a www.karteritesed.hu/kalkulator oldalon megrendelheti a Vállalkozótól az értékcsökkenési kártérítéssel kapcsolatos hitelesített műszaki szakértői véleményt, vagy az értékcsökkenésre vonatkozó előzetes kalkulációt készíthet.

  1. ÁSZF:

  A jelen dokumentum maga, illetve az abban meghatározott általános szerződési feltételek.

  1. Szerződés:

  A jelen ÁSZF és a Megrendelő által kitöltött kalkuláció együttesen. A Szerződés magyar nyelven jön létre, írásba foglalt szerződésnek minősül, amelyet a Vállalkozó rögzít, és amely utóbb hozzáférhető a Megrendelő számára. A szerződés a Megrendelő adatainak a www.karteritesed.hu/kalkulator honlapon a megrendelő platformon található kalkulátor kitöltését, illetve a szakértői véleményre vonatkozó megrendelés esetén a megrendelés elküldését követően a Vállalkozó által elektronikusan küldött visszaigazolással jön létre.

  1. Szolgáltatási Díj:

  Az a Vállalkozó által meghatározott összeg, amelyet a kalkuláció elkészítéséért, valamint a hitelesített műszaki szakértői vélemény kiállításáért, mint szolgáltatás ellenértékeként a Vállalkozó felszámít a Megrendelőnek

  1. A Szerződés tárgya

  A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig szolgáltatási díj (a továbbiakban: Szolgáltatási Díj) ellenében elkészíti, majd a megrendelést követő 48órán belül hitelesített formában átadja az értékcsökkenési kártérítéssel kapcsolatos hitelesített műszaki szakértői véleményt, valamint az előzetes kalkulációt (a továbbiakban: Termék) a Megrendelőnek. A szolgáltatási díj összegét és a fizetési feltételeket a kitöltött kalkuláció, valamint a visszaigazoló emailben kiküldött számla tartalmazza.

   

  1. A felek alapvető jogai és kötelezettségei

  A Vállalkozó kizárólag a Megrendelő részéről átadott adatok alapján automatizált módon végez kalkulációt.

   A Vállalkozó a Megrendelő számára sikeres fizetést igazoló emailt („visszaigazoló email”) azonnal elküldi a megrendelő részére.

  A Vállalkozó a Megrendelő számára a sikeres fizetést igazoló email („visszaigazoló email”) kiküldéstől számított 48 órán belül a Megrendelő részére elektronikus úton kiküldi a hitelesített műszaki szakértői véleményt. Az előzetes kalkuláció eredményét, azaz értékcsökkenés kalkulált összegét a Megrendelő a visszaigazoló emailben feltüntetett egyedi hitelesítő kód honlapon, a hitelesítő kód mezőbe történő beírásával/megadásával ismerheti meg.

  A Vállalkozó vállalja, hogy a Megrendelő részére a korábban egy alkalommal már kiküldött műszaki szakértői véleményt további egy alkalommal térítésmentesen ismételten kiküldje.

  A Vállalkozó vállalja, hogy a Megrendelő részére külön, egyedi megállapodás keretében további szakértői tevékenységet végez abban az esetben, ha ezt a Megrendelő külön írásban kéri az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. email címre küldött egyedi ajánlatkérésben és a felek ennek feltételeiben külön megállapodtak.

  A Megrendelő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Vállalkozó a kalkulátor felületén a Megrendelő által bevitt adatok helyességéért nem vállal felelősséget.

  A Megrendelő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Vállalkozó által üzemeltetett kalkulátor a Megrendelő által bevitt adatok felhasználásával készít számítást, az adatok valóságtartalmáért Megrendelő tartozik felelősséggel.

  A Megrendelő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Vállalkozó által kiállított hitelesített műszaki szakértői vélemény alábbi adatainak valóságtartalmáért a Megrendelő tartozik felelőséggel:

  1. Megrendelő adatai:

  Vezetékneve, Keresztneve

  Email címe

  Káresemény időpontja

  A javítás költségére vonatkozó adatok

  Gépkocsira vonatkozó adatok:

  A gépkocsi forgalmi értéke

  Első üzembehelyezés

  Alvázszám

  Rendszám

  Futott km

   

  A Megrendelő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Vállalkozó által kiállított kalkulációban/ hitelesített műszaki szakértői véleményben feltüntetett összeg a Megrendelő által megadott adatok alapján került kiszámításra.

  A Megrendelő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Vállalkozó által kiállított hitelesített műszaki szakértői véleményben szereplő összeg (értékcsökkenés) kifizetéséért a Vállalkozó nem tartozik felelősséggel.

  A Megrendelő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Vállalkozó által kiállított hitelesített műszaki szakértői véleményt a biztosító társasághoz, MABISZ-hoz, kifizetésre köteles egyéb személyhez, illetve bírósághoz történő benyújtása után az említett társaságok/személyek vitathatják, így a szakértői véleményben feltüntetett értékcsökkenési kártérítés összegének teljes kifizetése nem szavatolt.

  A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a hitelesített műszaki szakértői vélemény a biztosító társaság/szövetség/kötelezett teljesítésének elmaradása, vagy részleges teljesítése esetén indított polgári (peres) eljárásban, illetve egyéb eljárásokban (pl. békéltető testület előtti eljárás) a rá irányadó szabályok szerinti bizonyító erővel bír.

  A Megrendelő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Vállalkozó által kiállított hitelesített műszaki szakértői vélemény megrendelése esetén a vásárlástól elállásra a megrendelés, illetve a sikeres fizetés emailen történő visszaigazolását követően már nincs lehetősége figyelemmel arra, hogy a műszaki szakértői vélemény a kalkulációval egyidejűleg elkészül, míg annak hitelesítésére, illetve kiküldésére a sikeres fizetés teljesítését követően kerül sor a lehető legrövidebb időn, de legkésőbb 48 órán belül.

  Amennyiben a visszaigazoló e-mail nem érkezik meg késedelem nélkül, a Megrendelő kérheti az általa megfizetett díj visszatérítését, avagy kérheti továbbra is a hitelesített szakvélemény kézbesítését.

  A Megrendelő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Vállalkozó által kiállított hitelesített műszaki szakértői véleményért kifizetett összeg a fent meghatározott kivételtől eltekintve nem jár vissza.

  1. Fizetési feltételek

  A karteritesed.hu weboldalon nyújtott szolgáltatásért az OTP Simple pay szolgáltatásával, bankkártyával, vagy a Simple pay alkalmazáson keresztül kell fizetni. A hitelesített műszaki szakértői véleményt, vagy kalkuláció eredményét kizárólag azt követően kapja kézhez a Megrendelő, ha kifizette az ellenértéket a www.karteritesed.hu weboldalon leírt eljárás szerint.

  A www.karteritesed.hu weboldalra látogató Megrendelők meghatározott díj ellenében megrendelhetik a hitelesített műszaki szakértői véleményt, valamint az előzetes kalkulációt. Amennyiben az előzetes kalkuláció alapján Megrendelő meg kívánja rendelni a hitelesített műszaki szakértői véleményt, a visszaigazoló emailben megjelölt egyedi linken keresztül történő megrendeléssel ezt megteheti. Ebben az esetben az előzetes kalkuláció díja beszámításra kerül a hitelesített műszaki szakértői vélemény kiállításáért fizetendő díj összegébe.

  A Vállalkozónak jogában áll határozatlan időre korlátozni vagy felfüggeszteni a szolgáltatás nyújtását a megelőző karbantartási folyamat során.

  1. A szabályok megszegésének következményei

   A Hitelesített műszaki szakértői vélemény igényléséhez szükséges kalkulátor folytatólagos használata során a Megrendelőnek be kell tartania jelen szerződési feltételek rendelkezéseit. A szerződési feltételek megszegésének jellegétől függően a Vállalkozónak/Szolgáltatónak jogában áll korlátozni a Megrendelő hozzáférését a karteritesed.hu weboldalon elérhető Szolgáltatásokhoz.

  1. Felelősség korlátozása

  A Vállalkozó nem felel a Hitelesített műszaki szakértői véleményben szereplő információk, és adatok pontosságáért és a Hitelesített műszaki szakértői vélemény tartalmáért. A Vállalkozó nem felel a Megrendelő vagy harmadik felek oldalán a Hitelesített műszaki szakértői vélemény felhasználásával kapcsolatban felmerülő károkért.

  1. Szellemi tulajdonhoz fűződő jogok

  A Vállalkozó a karteritesed.hu weboldal tartalmához fűződő valamennyi jog tulajdonosa és kizárólagos joggal rendelkezik annak használatára. A www.karteritesed.hu  weboldalon rendelkezésre bocsátott valamennyi termék vagy szolgáltatás márkája, kivitelezése, neve, logója vagy egyéb eleme az azokhoz kötődő engedélyekkel együtt a Vállalkozó tulajdonában van.

  A karteritesed.hu weboldal tartalmának vagy kivitelezésének feldolgozása, másolása és/vagy egyéb felhasználása harmadik felek által a Vállalkozó írásos beleegyezése nélkül és/vagy a jelen szabályok figyelmen kívül hagyásával a szerzői jogok és egyéb jogok megszegését jelenti, ami a Magyarország törvényei szerint büntetendő.

  1. Irányadó jog és vitás kérdések kezelése

  Jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben Magyarország törvényei és jogszabályai különösen a Polgári Törvénykönyv rendelkezései irányadóak. A Felek esetleges jogvitájukat elsődlegesen békés úton próbálják meg rendezni; ha azonban ez nem lehetséges, akkor az illetékes magyar bíróságok járnak el a vitás kérdések eldöntésében.

  A Vállalkozó által a Megrendelővel szemben indított perre a Megrendelő lakóhelye szerinti bíróság kizárólagosan illetékes, míg a Vállalkozóval szemben szerződéses jogviszonyból eredő igény érvényesítése iránti perre a Vállalkozó székhelye szerinti bíróság az illetékes.

  Amennyiben a Megrendelő a www.karteritesed.hu weboldallal kapcsolatban panasszal kíván élni, azt az alábbi elérhetőségeken teheti meg: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

  A panaszt a bejelentéstől számított 8 munkanapon belül köteles a Vállalkozó kivizsgálni és arról a Megrendelőt írásban tájékoztatni.

  Amennyiben a Megrendelő nem elégedett a panaszkezelés módjával, joga van a Megrendelőnek az illetékes békéltető testülethez vagy a fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulni.

  Budapest, 2021. 03. 04.

  A Kártérítésed.hu küldetése, hogy minden károsult számára hatékony segítséget nyújtson az elérhető legnagyobb értékcsökkenési kártérítési összeg érvényesítésében.

  kártérítésed.hu Kft.

  Adószám:  28743554-2-43

  Cégjegyzékszám: 01-09-371991

  / karteritesed.hu