Leggyakrabban feltett kérdések:

  Elutasította a biztosító az igénylést, mit kell tennem? (Pénzügyi panasz)

  Amennyiben kártérítési igénye elutasításra kerül, akkor az elutasítás okáról minden esetben kérjen pontos tájékoztatást a károkozó biztosítójától.

  Valamint a Magyar Nemzeti Bankhoz lehet fordulni fogyasztói kérelemmel több esetben is, ugyanakkor az erre vonatkozó ügy:

  • a válsz nem érdemi vagy nem teljeskörű, illetve az intézmény a panaszt nem a jogszabályban előírt módon kezelte, vizsgálta ki.
  • a pénzügyi szolgáltatót válasza alapján egyéb jogsértés feltételezhető

  FONTOS: Az egyedi szerződéses jogvitákban nem a MNB folytat hatósági eljárást, hanem a Pénzügyi Békéltető Testület (PBT) vagy bíróság jár el. A kérelem egyedei szerződéses jogvita (és elszámolási kérdések) megoldására irányul, ha például annak vizsgálatát és megállapítását kérik benne, hogy:

  • jogos-e a pénzügyi szolgáltatót ügyféllel szemben fennálló követelése.

  Pénzügyi Békéltető Testület (PBT)

  A PBT hatáskörébe tartozik a fogyasztók és pénzügyi intézmények között létrejött, szolgáltatás igénybevételére vonatkozó jogviszonnyal, illetve szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügyek bírósági eljáráson kívüli rendezése.

  FONTOS: A biztosító nem hatóság!!! Ezeknek az intézményeknek nincs jogkörük egyoldalú kijelentéseket tenni, döntést hozni. Tevékenységüket az MNB felügyeli, aki a hatóság. Így, mint piaci szolgáltató neki kötelessége a fogyasztó követeléseit teljesíteni, amit a törvény előír.

  Tehát, amennyiben biztosító alkudozik a kifizetendő összegről, esetleg felajánl egy, a  kártérítésed.hu  által kalkulált összegnél kisebb összeget, akkor már nem beszélhetünk jogi vitáról, hiszen az összegben nem tudnak a felek megállapodni, nem pedig a kifizetés jogosságáról.

  Amennyiben szükségesnek  érzi, kérheti jogi csapatunk segítségét a Kapcsolat menüpontban.

  További információt az értékcsökkenés definíciójáról a biztosítók felügyeleti szervének (Magyar Nemzeti Bank) oldalán talál.

  https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/penzugyi-panasz

  Gyakran Ismételt Kérdések

  Mi az értékcsökkenés?

  Értékcsökkenés kártérítés az az összeg amivel a gépjármű értéke csökkent a baleset után. Ugyan az gépkocsit a szervizben megjavították, azonban a piaci értéke kevesebb mivel már sérült autónak számít, így az értékcsökkenési kártérítés ezt az árkülönbséget hivatott kiegyenlíteni.   

  Az MNB definíciója:

  A vagyontárgyban keletkezett károk helyreállítása, kijavítása után visszamaradt, esztétikai, használati vagy forgalmi értékét csökkentő tényező. A károkozó ezt a kártételt is köteles megtéríteni.

  Az értékcsökkenés számításánál személygépkocsi esetében a gépkocsi baleset időpontjában lévő káridőponti értékét, a kártérítés összegét, és a javított elemek (műanyag vagy fém), illetve a javító milyenségét (márkaszerviz, vagy kisjavító) veszik figyelembe.

  További információ

  Amennyiben további kérdése lenne, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot , vagy küldjön e-mail a [email protected] címre.

  A Kártérítésed.hu küldetése, hogy minden károsult számára hatékony segítséget nyújtson az elérhető legnagyobb értékcsökkenési kártérítési összeg érvényesítésében.

  kártérítésed.hu Kft.

  Adószám:  28743554-2-43

  Cégjegyzékszám: 01-09-371991

  / karteritesed.hu